Lockheed Martin F 16 - Marcel van Rhijn . Photography

F- 16 onderhoud op vlb twente 2001

scannen